Sentacurin 5 mg tbl flm (blis.) 3x10 ks (30 ks)

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Sentacurin 5 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
73/0082/14-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
9836A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Sentacurin 5 mg tbl flm 30x5 mg (blis.PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu