Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

SANVAL 10 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
57/0155/00-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
14609
Názov produktu podľa ŠÚKL
SANVAL 10 mg tbl flm 10x10 mg (blis.Al/PVC)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu