Sandostatin LAR 30 mg plv iul 30 mg (liek.inj.skl.+1x striek.inj.napl.+nástavec+1x bezp.ihla), 1x1 set

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Sandostatin LAR 30 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
56/0277/00-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0601A
Názov produktu podľa ŠÚKL
SANDOSTATIN LAR 30 mg plv iul 1x30 mg (liek.inj.skl.+1x striek.inj.napl.+nástavec+1x bezp.ihla)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu