Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

RotaTeq perorálny roztok
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/06/348/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
35586
Názov produktu podľa ŠÚKL
RotaTeq perorálny roztok sol por 1x2 ml (tuba LDPE)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu