Rotarix perorálna suspenzia sus por (napl. skl. peror. aplikátor) 1x1,5 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Rotarix perorálna suspenzia
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/05/330/005
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
52845
Názov produktu podľa ŠÚKL
Rotarix perorálna suspenzia v naplnenom perorálnom aplikátore sus por 1x1,5 ml ( napl. skl. peror. aplikátor)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu