Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Rosucard 20 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0830/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
84762
Názov produktu podľa ŠÚKL
Rosucard 20 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu