Riximyo 500 mg con inf (liek.inj.skl.) 1x50 ml

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/17/1184/003
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4577C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Riximyo 500 mg infúzny koncentrát con inf 1x50 ml/500 mg (liek.inj.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu