Riximyo 100 mg con inf (liek.inj.skl.) 2x10 ml

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/17/1184/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4575C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Riximyo 100 mg infúzny koncentrát con inf 2x10 ml/100 mg (liek.inj.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu