Ritonavir Mylan 100 mg filmom obalené tablety tbl flm (fľ.HDPE) 1x30 ks

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/17/1242/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6280C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ritonavir Mylan 100 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x100 mg (fľ.HDPE)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu