Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

RISENDROS 35 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
87/0284/07-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
44310
Názov produktu podľa ŠÚKL
RISENDROS 35 mg tbl flm 12x35 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu