Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

RIBOMUNYL
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0002/92-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
55675
Názov produktu podľa ŠÚKL
RIBOMUNYL tbl 4
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu