Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

RIBOMUNYL
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/1057/92-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
98189
Názov produktu podľa ŠÚKL
RIBOMUNYL gra por 20x500 mg
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu