Revolade 50 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.PA/Al/PVC/Al) 1x28 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Revolade 50 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/10/612/005
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
87609
Názov produktu podľa ŠÚKL
Revolade 50 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x50 mg (blis.PA/Al/PVC/Al)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu