Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Raponer 8 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
27/0261/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1243A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Raponer 8 mg tbl plg 84x8 mg (blis.Al/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu