Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

RANITAL 50 mg/2 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
09/0048/88-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
93969
Názov produktu podľa ŠÚKL
RANITAL 50 mg/2 ml sol inj 5x2 ml/50 mg

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu