Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

RANITAL 300 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
09/0007/87-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
24108
Názov produktu podľa ŠÚKL
RANITAL 300 mg tbl flm 30x300 mg (blis.Al/Al)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu