RANISAN 75 mg
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
09/0227/04-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
58292
Názov produktu podľa ŠÚKL
RANISAN 75 mg tbl flm 10x75 mg (blis.Al/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu