Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

RANISAN 150 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
09/0287/90-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
96056
Názov produktu podľa ŠÚKL
RANISAN 150 mg tbl flm 30x150 mg (blis.Al/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu