Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

PROVERA 5 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
54/0119/86-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
91231
Názov produktu podľa ŠÚKL
PROVERA 5 mg tbl 24x5 mg (liek.HDPE)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu