Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

PROMEMORE 10 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
06/0447/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
09129
Názov produktu podľa ŠÚKL
PROMEMORE 10 mg tbl flm 30x10 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu