Privigen 100 mg/ml infúzny intravenózny roztok sol inf 5 g (liek.inj.skl.) 1x50 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Privigen 100 mg/ml infúzny intravenózny roztok
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/08/446/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
50934
Názov produktu podľa ŠÚKL
Privigen 100 mg/ml infúzny intravenózny roztok sol inf 1x50 ml (liek.inj.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu