Privigen 100 mg/ml infúzny intravenózny roztok sol inf 20 g (liek.inj.skl.) 1x200 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Privigen 100 mg/ml infúzny intravenózny roztok
Výdaj
Rx, Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/08/446/003
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
50936
Názov produktu podľa ŠÚKL
Privigen 100 mg/ml infúzny intravenózny roztok sol inf 1x200 ml (liek.inj.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu