Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Prindex Combi 4 mg/1,25 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0309/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
07616
Názov produktu podľa ŠÚKL
Prindex Combi 4 mg/1,25 mg tbl 30x4 mg/1,25 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu