Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Priamlo 4 mg/5 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0286/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4885B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Priamlo 4 mg/5 mg tbl 30x4 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu