Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

PREPIDIL
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
54/0284/00-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
91643
Názov produktu podľa ŠÚKL
PREPIDIL gel vag 1x3 g/0,5 mg (striek.inj.napl.LDPE)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu