Pregabalin Teva 150 mg cps dur (blis.PVC/Al) 1x56 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Pregabalin Teva 150 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
21/0271/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4921B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Pregabalin Teva 150 mg cps dur 56x150 mg (blis.PVC/Al)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu