Praluent 300 mg sol inj (pero inj.skl.napl. bez akt.tlačidla) 1x2 ml

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/15/1031/019
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6388D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Praluent 300 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere sol inj 1x2 ml/300 mg (pero inj.skl.napl. bez akt.tlačidla)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu