Praluent 150 mg sol inj 150 mg (pero inj.skl.napl.) 2x1 ml

Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/15/1031/008
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6165B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Praluent 150 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere sol inj 2x1 ml/150 mg (pero inj.skl.napl.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu