Piperacilin comp.Sandoz 4 g/0,5 g na inj./inf. plv ifo (fľ.skl.-100 ml) 1x10 lag

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Piperacilin comp.Sandoz 4 g/0,5 g na inj./inf.
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0557/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
53804
Názov produktu podľa ŠÚKL
Piperacilin comp. Sandoz 4 g/0,5 g prášok na infúzny roztok plv ifo 10x4 g/0,5 g (fľ.skl.-100 ml)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu