Phacebonate 50 mg filmom obalené tablety tbl flm 50 mg (blis.PVC/PVDC/Al) 1x90 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Phacebonate 50 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
87/0009/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
04859
Názov produktu podľa ŠÚKL
Phacebonate 50 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu