Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Perindocombi 4 mg/1,25 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0338/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
51658
Názov produktu podľa ŠÚKL
Perindocombi 4 mg/1,25 mg tbl 30x4 mg/1,25 mg (blis.PA/Al/PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu