Pergoveris (900 IU + 450 IU) sol inj (pero napl. + 14xinj.ihla) 1x1,44 ml

Výdaj
Rx, Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/07/396/006
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4044C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Pergoveris (900 IU + 450 IU)/1,44 ml injekčný roztok v naplnenom pere sol inj 1x1,44 ml (pero napl. + 14xinj.ihla)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu