Pergoveris (450 IU + 225 IU) sol inj (pero napl. + 7xinj.ihla) 1x0,72 ml

Výdaj
Rx, Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/07/396/005
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4043C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Pergoveris (450 IU + 225 IU)/0,72 ml injekčný roztok v naplnenom pere sol inj 1x0,72 ml (pero napl. + 7xinj.ihla)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu