Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

PENTASA 1 g
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0319/00-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
45744
Názov produktu podľa ŠÚKL
Pentasa 1 g sus rec 7x100 ml/1 g (fľ.PE)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu