PEGINTRON 150 mikrogramov prášok a rozp. v pere plv ipl 4x150 ug (4x napl.skl.pero+ 4x ihla+ 8x čist.tampon) 1x1 set

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

PEGINTRON 150 mikrogramov prášok a rozp. v pere
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/00/131/048
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
95708
Názov produktu podľa ŠÚKL
PegIntron 150 mikrogramov, prášok a rozp. na inj. roztok naplnené v injekčnom pere plv ipl 4x150 ug (4x napl.skl.pero+ 4x ihla+ 8x čist.tampon)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu