Pegasys 180 mikrogramov sol inj 1x0,5 ml (injekčný roztok v naplnenom pere)

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/02/221/014
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
09725
Názov produktu podľa ŠÚKL
Pegasys 180 mikrogramov injekčný roztok v naplnenom pere sol inj 1x0,5 ml (pero napln.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu