Pazopanib Glenmark 200 mg tbl flm (blis.Al/PVC/PE/PVDC) 1x90 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Pazopanib Glenmark 200 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0039/22-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
9694D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Pazopanib Glenmark 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x200 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu