PANADOL PRE DETI JAHODA 24 mg/ml sus por (fľ.skl. hnedá+8 ml aplikátor-povolenie uvádzať na trh končí dňa 28.02.2023) 1x100 ml

PANADOL PRE DETI JAHODA 24 mg/ml
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
07/0261/92-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
9989C
Názov produktu podľa ŠÚKL
PANADOL PRE DETI JAHODA 24 mg/ml sus por 1x100 ml (fľ.skl. hnedá+8 ml aplikátor-povolenie uvádzať na trh končí dňa 28.02.2023)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu