Panadol Baby
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
07/0407/97-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
26985
Názov produktu podľa ŠÚKL
Panadol Baby sup 10x125 mg (strip PVC/PE)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu