PALLADONE - SR capsules 4 mg cps pld 1x60 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

PALLADONE - SR capsules 4 mg
Výdaj
Viazaný na osobitné tlačivo so šikmým modrým pruhom
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
65/0249/03-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
92283
Názov produktu podľa ŠÚKL
PALLADONE-SR capsules 4 mg cps pld 60x4 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu