Ozzion 40 mg gastrorezistentné tablety tbl ent (blis.nylon/Al/PVC/Al) 1x98 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Ozzion 40 mg gastrorezistentné tablety
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
09/0103/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0567B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ozzion 40 mg gastrorezistentné tablety tbl ent 98x40 mg (blis.nylon/Al/PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu