Ozurdex imp ivt 700 µg (vrecko s aplik.syst.) 1x1 ks

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/10/638/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
21707
Názov produktu podľa ŠÚKL
OZURDEX 700 mikrogramov intravitreálny implantát s aplikátorom imp ivt 1x700 µg (vrecko s aplik.syst.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu