Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

OVESTIN
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
54/0280/91-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
97170
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ovestin crm vag 1x15 g (tuba Al+aplikátor)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu