Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

OSPEXIN 500 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0618/94-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
66356
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ospexin 500 mg tbl flm 12x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu