Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

OSPEN 400
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0012/00-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
49549
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ospen 400 sir 1x150 ml (fľ.skl.tmavá)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu