Ospamox 750 mg filmom obalené tablety tbl flm 1x14 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Ospamox 750 mg filmom obalené tablety
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0859/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
28912
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ospamox 750 mg filmom obalené tablety tbl flm 14x750 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu