Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml injekčný roztok sol inj 0,25 mg (striek.inj.skl.napl.) 1x0,5 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml injekčný roztok
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/00/130/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
05981
Názov produktu podľa ŠÚKL
Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml injekčný roztok sol inj 1x0,5 ml/0,25 mg (striek.inj.skl.napl.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu