Oralair 100 IR & 300 IR tbl slg (100 IR 3 ks + 300 IR 28 ks) 1x1 set

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Oralair 100 IR & 300 IR
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0853/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
85038
Názov produktu podľa ŠÚKL
Oralair 100 IR & 300 IR tbl slg 1x3x100 IR + 1x28x300 IR (blis.PA/Al/PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu