Oprymea 3,15 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním tbl plg (blis.) 1x30 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Oprymea 3,15 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/08/469/051
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3210B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Oprymea 3,15 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním tbl plg 30x3,15 mg (blis.OPA/Al/vysušovadlo/PE/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu