Ophthalmo-Septonex
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
64/0532/69-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
00876
Názov produktu podľa ŠÚKL
OPHTHALMO-SEPTONEX ung oph 1x5 g (tuba Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu